Disclaimer

Met het bezoeken van deze website geeft de bezoeker aan dat het kennis heeft genomen van de voorwaarden zoals hieronder gepubliceerd en deze te begrijpen en daarmee in te stemmen.

 • Deze website is eigendom van ISC Security Products
 • ISC Security Products streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie in de aangeboden formulieren of informatie.
 • ISC Security Products zal proberen de website van actuele informatie te voorzien. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter niet worden voorkomen, derhalve kan ISC Security Products niet garanderen dat deze informatie op uw specifieke situatie van toepassing is en ook in de tijd juist blijft.
 • ISC Security Products behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
 • Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij ISC Security Products of haar licentiegevers. Hieronder wordt verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISC Security Products.
 • Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit apart vermeld wordt of er nadrukkelijk toestemming is gegeven.
 • ISC Security Products is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.
 • ISC Security Products garandeert niet dat de website foutloos werkt of niet onderbroken wordt in toegankelijkheid. ISC Security Product is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de website, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.
 • ISC Security Products is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 • ISC Security Products is houder van en exploiteert de navolgende domeinnamen security-seals.nl , www.security-seals.be , www.security-seals.dewww.security-seals.at en www.security-seals.global
 • ISC Security Products garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.