Veiligheid & Privacy

Privacy
Uw bedrijfs-, contact- en persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van security-seals.nl en security-seals.be Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door security-seals.nl en security-seals.be Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail naar info@isc-security.nl of per telefoon +31 252 750480. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door ISC Security Products gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Privacy op internet
Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. ISC Security Products bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren.

SSL Certificaat
De websites van ISC Security Products (security-seals) zijn voorzien van een SSL certificaat. Dit betekent, dat alle gegevens tussen de website en de webserver veilig verstuurd worden. Hiermee wordt ook uw persoonlijke data veilig verstuurd naar de webserver, zodat onbevoegden deze gegevens niet kunnen onderscheppen.

E-mailadressen
Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden indien hier toestemming voor is verleend.  Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van ISC Security Products ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan ons mededelen. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden

Wijzigen van uw gegevens
Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een security-seals.nl of security-seals.be account beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Overige wijzigingen kunt u doorgeven via info@isc-security.nl

Toepasselijkheid 
Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van security-seals.nl zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.